કેબીનેટ

CM ભુપેન્દ્ર પટેલની કેબીનેટ બેઠકમાં લેવાયા મોટા નિર્ણયો- ખેડૂતો અને એસસી એસટી માટે સારા સમાચાર

આજે બુધવારે મુખ્યમંત્રી CM ભુપેન્દ્ર પટેલ અને રાજ્યના મંત્રીમંડળની બેઠકમાં મહત્વના નિર્ણયો લેવાયા છે. જેમાં ઉચ્ચ શિક્ષણના નોન FRC અભ્યાસક્રમોમાં ખાનગી કોલેજ-યુનિવર્સીટીમાં પ્રવેશ મેળવતા SC…