કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી બોગસ ડિગ્રી

મિતુલ ત્રિવેદી કેસમાં વધુ એક પોલ ખુલ્લી પડી: UKની કેમ્બ્રિજ યુનિ.ના નામે બનાવી હતી બોગસ ડિગ્રી

Mitul Trivedi Case update: ‘ચંદ્રયાન-3’ની ધૂળ ન ઉડે તેવી ડિઝાઇન બનાવ્યાનો દાવો કરી લોકોની આંખોમાં ધૂળ નાખનાર મિતુલ ત્રિવેદી ફરતે કાયદાનો સકંજો બરાબરનો ફસાયો છે….