કેરીનું અથાણું

કેરીનું અથાણું ખાવાથી થાય છે જબરદસ્ત ફાયદાઓ- કેન્સર જેવી બીમારીઓને પણ કરે છે નાબુદ

Mango pickle Tips: ઉનાળાની કેરીનો સ્વાદ આખા વર્ષ દરમિયાન યાદ રહે છે, કદાચ તેથી જ કેરીનું અથાણું(Mango pickle Tips) બનાવવાનો વિચાર પ્રાચીન સમયમાં આવ્યો હશે….