કેસર્નાથ

નદીમાંથી પ્રગટ થયું વજનદાર ચાંદીનું શિવલીંગ, ક્લિક કરીને તમે પણ મેળવો આશીર્વાદ

ઉત્તર પ્રદેશ (Uttar Pradesh) માં આવેલી સરયૂ નદીમાંથી ચાંદીનું શિવલિંગ (Silver Shivling) મળી આવ્યું છે. સ્થાનિકોએ શિવલિંગ બહાર કાઢીને ગામના મંદિરમાં મૂક્યું. ગામલોકો તેને ચમત્કાર…