કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો

ગુજરાત વિધાનસભાના બીજા જ દિવસે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ હોબાળો અને ધૂન બોલાવતા CM ભુપેન્દ્ર પટેલ ભાગ્યા

ગુજરાત(Gujarat): રાજ્યમાં વિધાનસભા(Gujarat Assembly)ની બે દિવસની કાર્યવાહીના બીજા દિવસે જ આજે કોરોના મુદ્દે વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો(Congress MLAs) દ્વારા હોબાળો મચાવવામાં આવ્યો હતો. કોંગ્રેસે ગૃહમાં કોંગ્રેસના…