કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રવક્તા

નરેન્દ્ર મોદીએ ભાવનગરમાં કરેલી જાહેરાતોનું એક પણ કામ કર્યું નથી- જાણો કોણે લગાવ્યા આક્ષેપ

ભાવનગરને મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2008, 2012 અને 2014માં વચનો અને વાદા આપી ભાવનગરની પ્રજાની મશ્કરી કરી છે તેવા ગંભીર આક્ષેપ કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રવક્તા મનહર પટેલ…