કોંગ્રેસના પ્રવક્તા

બોટાદ આસપાસ નહેર શોધવા ય કદાચ સરકારે અલગથી રૂપિયા વાપરવા પડશે- જાણો કોના પર લાગ્યો કૌભાંડનો આરોપ

ગુજરાત(Gujarat): બોટાદ(Botad)ની પ્રગતિ અને વિકાસ માટે બોટાદની જનતા માટે પાયાના પ્રશ્નોનું કાયમી નિવારણ ખુબ જરુરી છે, આજે ટ્રાફિક-રોડ-ગટર-ચોખ્ખા નિયમિત પાણી અને ગટર-ગંદકીના પ્રશ્નોથી ખુબ બોટાદની…