કોંગ્રેસ સેવાદળ

ભરતસિંહ સોલંકી સહિતના ક્યા નેતાઓને કોંગ્રેસ સેવાદળની જમીન મિલકતો વેચીને માલ ઘરભેગો કરવામાં રસ છે?

ગુજરાત(Gujarat): રાજ્યની વિધાસભાની ચુંટણી આગામી સમયમાં આવી રહી છે. ત્યારે ચુંટણી પહેલા જ રાજીનામાનો દોર શરુ થઈ ગયો છે. જો વાત કરવામાં આવે તો ગઈકાલે…