કોઝવે

ઉકાઈ ડેમ ભયજનક સપાટીથી ૫ ફૂટ દુર, જાણો કેટલું પાણી છોડાઈ રહ્યું છે- જુઓ વિડીયો

દક્ષીણ ગુજરાત ની જીવાદોરી સમાન તાપી નદી પર આવેલ ઉકાઈ ડેમની સપાટી ઇન્ફ્લો વધતા વધી રહી છે. રુલ લેવલ જાળવી રાખવા સત્તાધીશો દ્વારા વધારે ઓછું…