કોટડા

યુવક 20.55 લાખ કાળા નાણાને ધોળા કરવા ગયો હતો પણ તેનું જ ધોળું થઇ ગયું- જાણો કયાની છે ઘટના

જુનાગઢ: ભેજાબાજ લોકો શિકાર શોધવા માટે લોભની જાળ બનાવતા હોય છે. આવી લાલચુ જાળમાં ફસાઈને તેમને ખુદને જ નુકશાની ખમવાનો વારો આવતો હોય છે. આવી…