કોતવાલી દેહત

કન્યાને પરણવા માટે એકસાથે 2 વરરાજા લગ્નમંડપમાં પહોંચ્યા અને પછી થયા એવાં ખેલ કે…

હાલમાં જ એક ચોંકાવનારો કિસ્સો ઉત્તરપ્રદેશથી સામે આવ્યો છે. જ્યાં લગ્ન દરમિયાન દુલ્હનની એક નહિ પરંતુ બે બે જાન આવી પહોચી હતી. એક સમયે તો…