કોપીરાઇટ

મંદીના એંધાણ? સુરતમાં 200 હીરા પેઢીઓના પોલીશ કરવા વપરાતા મશીનને સીલ કરી દેવાયા

સુરત(Surat): હીરાની મંદી વચ્ચે હીરાના કારખાના માટે મશીનરી બનાવતી કંપનીએ 200 હીરાની પેઢીઓ સામે કોપીરાઈટનો કેસ(Copyright Case Against 200 Diamond Firms) કર્યો હોવાથી આ ઘટના…