કોમર્શીયલ ગેસ

મહિનાના પહેલા જ દિવસે જનતાને પડ્યો મોંઘવારીનો ફટકો- ગેસ સિલેન્ડરના ભાવમાં થયો આટલા રૂપિયાનો વધારો

આજથી નવો મહિનો શરૂ થઈ રહ્યો છે. ઓક્ટોબર(October)ના પ્રથમ દિવસે મોંઘવારીનો મોટો આંચકો(big shock of inflation) સામાન્ય જનતા પર આવ્યો છે. સરકારી ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ(Oil…