કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયા

આ પાંચ ટાયર કંપનીઓએ મામુ બનાવ્યા, થયો કરોડોનો દંડ- તમારી ગાડીમાં પણ નથી એમનું ટાયર?

ભારતના(India) પાંચ ટાયર ઉત્પાદકોએ મોંઘા ભાવે ટાયર વેચવા માટે સાંઠગાંઠ કરી હતી. આ ગુનામાં કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયા (Competition Commission of India) એ બુધવારે તેના…