કોરોના લોકડાઉન

કોંગ્રેસની આ યોજનાની PM મોદીએ સંસદમાં મઝાક ઉડાવી હતી એજ અત્યારે દેશની જીવાદોરી બની

લોકસભામાં અને પોતાના ભાષણોમાં એક સમયે કોંગ્રેસ સરકારની શરુ કરાયેલી મહાત્મા ગાંધી નેશનલ રોજગાર સ્કીમ નો વિરોધ કરનાર પ્રધાન મંત્રી મોદીએ ગરીબ અને ગામડાના લોકો…