કોલસાની અછત

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મંત્રીઓ સાથે કરી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક, આ રાજ્યોની વીજળી થઇ શકે છે ડુલ

દેશમાં કોલસાની અછત(Coal Crisis)ને કારણે ઘણા રાજ્યોમાં વીજળીની કટોકટીની આશંકા વચ્ચે સોમવારે એટલે કે આજે ગૃહ મંત્રાલય(Home Ministry)ની એક મોટી બેઠક યોજાઈ હતી. ગૃહમંત્રી અમિત…