કોલસાનો સ્ટોક

કોલસાની અછતને કારણે દેશના આટલા રાજ્યોમાં વીજળી ડુલ થશે! ગુજરાતમાં પણ…

Power Crisis India: દિલ્હી, પંજાબ, રાજસ્થાન સહિત દેશના ઘણા રાજ્યો વીજળી સંકટ(Delhi Power Crisis)નો સામનો કરી રહ્યા છે. આ રાજ્યોના કોલસા આધારિત થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ(Coal…