કોવિશીલ્ડ

કોવિશિલ્ડ લીધા બાદ ચોંકવનારી વાત સામે આવી- રસી બનાવતી કંપની પર કેસ થવા સુધી વાત પહોંચી

સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડિયા (SII) જે કોવીશિલ્ડ રસીનું ઉત્પાદન કરે છે. જેમને મંજુરી આપનાર ICMR અને WHO સામે લખનઉના એક વેપારી દ્વારા FIR દાખલ કરવા…