ક્રાંતિ ચોક

સુરતની ભૂમિને આ જગ્યાએ અર્પણ થશે ક્રાંતિ ચોક: PAAS નેતા અલ્પેશ કથીરિયાએ કરી જાહેરાત

પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિના નેતા અલ્પેશ કથીરિયાએ થોડા સમય પહેલા જાહેરાત કરી હતી કે, તે 15 ઓગસ્ટના સ્વાતંત્ર દિવસે એક મહત્વની જાહેરાત કરશે. અલ્પેશ કથીરિયાના…