ક્રેન

પાંચ લોકોના જીવ બચાવ્યા પણ ખુદ ના બચી શકી, આગની જ્વાળાએ લીધો જીવ- પતિની પીડા તમને રડાવી દેશે

Delhi Mundka Fire: પોતાની મોટી બહેન સહિત પાંચ મહિલાઓને ક્રેનમાંથી નીચે ઉતરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરનાર મધુ પોતાને બચાવી શકી ન હતી. જીવન સામે ઝઝૂમી રહેલી…