ક્લાઉસ હસેલમેન

ત્રણ વૈજ્ઞાનિકોને મળ્યો ફિઝિક્સનો નોબેલ પુરસ્કાર- આ શોધ દરમિયાન મળ્યું વિશ્વનું પ્રતિષ્ઠિત સન્માન

ફીઝીક્સ(Physics) માટે વર્ષ 2021 નો નોબેલ પુરસ્કાર(Nobel Prize 2021) જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. રોયલ સ્વીડિશ એકેડેમી ઓફ સાયન્સે(Royal Swedish Academy of Sciences) 2021 નો ફીઝીક્સનો…