ખંડવા

બસની બહાર મોઢું કાઢ્યું ત્યાં સામેથી આવતા ટ્રકે બાળકનું માથું ધડથી અલગ કરી નાખ્યું- જાણો ક્યાં બની આ દર્દનાક ઘટના

આજકાલ ખુબ જ દર્દનાક અકસ્માત (Accident) સર્જાઈ રહ્યા છે. આપણે ફક્ત આવા અકસ્માત વિશે સાંભળીને જ ડરી જઈએ છીએ. ત્યારે એક આવો જ ભયાનક અકસ્માત…