ખજાનો

તિરૂપતિ બાલાજીના ‘ખજાનાનો ખુલાસો’: 90 વર્ષ પછી અપાર સંપતિનો આંકડો આવ્યો બહાર

તિરૂપતિ બાલાજી હિંદુ ધર્મનું સૌથી મોટું મંદિર છે. આંધ્ર પ્રદેશના ચિત્તુર જિલ્લામાં ધન અને સંપત્તિના ઈશ્વર શ્રી તિરુપતિ બાલાજીનું મંદિર આવેલું છે. આ મંદિર પોતાની…