ખજુરાહો

જો આ મંદિરમાં રાત્રે રોકાયા તો બની જશો પથ્થરની મૂર્તિ, જાણો તેના પાછળની કહાની

આ દુનિયાની અજીબો-ગરીબ છે. સમગ્ર વિશ્વ રહસ્યોથી ભરેલું છે. જેમાંથી અમુક રહસ્ય આપણી સામે આવતા રહેતા હોય છે. આજે ઘણા એવા સત્ય એવા પણ છે…