ખટોદરા જીઆઇડીસી

સુરતમાં બેફામ બન્યા ચેઇન સ્નેચર- માનવતા નેવે મૂકી વૃદ્ધના ગળામાંથી… -જુઓ વિડીયો

સુરત(Surat): શહેરના ખટોદરા જીઆઇડીસી(Khatodara GIDC)માં પ્રોવિઝન સ્ટોર(Provision Store) ચાલવતા એક વૃદ્ધ પાસે 5 રૂપિયાની ચોકલેટ માગી એક મસ્ક પહેરેલ અજાણ્યા ઈસમો દ્વારા 25 ગ્રામ સોનાની…