ખડગપુર

હાથોથી નહિ પરંતુ પગથી પોતાની કિસ્મત ચમકાવશે દિવ્યાંગ નંદલાલ, સંઘર્ષ જોઈ આંખો ભીની થઇ જશે

જો તમારી વિચારસરણી જીવનમાં આગળ વધવાની છે, તો દરેક અવરોધ તમારા માટે ખૂબ નાનો બની જાય છે. મુંગેરના(Munger) રહેવાસી નંદલાલ પોતાના સંઘર્ષથી કંઈક આવું જ…