ખાનગી ભાગ

સાવકી માતાએ ગુસ્સામાં આવીને પોતાના જ 10 વર્ષના પુત્રના પ્રાઈવેટ ભાગમાં કર્યું એવુ કે…

માતાના પ્રેમ પર સવાલ ઉઠે એવી ચોંકાવનારી ઘટના મહારાષ્ટ્રથી સામે આવી છે. નાસિકમાં એક સાવકી માતાએ તેના દસ વર્ષના પુત્રના ખાનગી ભાગને બાળી નાખ્યો હતો.અમે…