ખારદુગાલ લેહ લદાખ

ગુજરાતનો ફાસ્ટેસ્ટ રાઇડર: સાહસિક યુવાને સાઇકલ પર માત્ર 16 દિવસમાં 1842 કિમીની રાઇડ કરી બનાવ્યો રેકોર્ડ

આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે મન મક્કમ હોય તો કોઈ પણ કાર્ય મુશ્કેલ નથી. એવો જ એક હિંમતવાન અને સાહસિક યુવાન છે. હિંમતનગરનો એક યુવજ…