ખીલ

તમારી આ ખરાબ આદતના કારણે ત્વચા પર થઇ શકે છે ખીલ, જાણો દુર કરવાના ઉપાયો

તમે ભલે તમારી ત્વચાની ગમે તેટલી દેખભાળ કરતા હોવ પરંતુ જો ચહેરા પર વારંવાર હાથ ફેરવવાની આદત હશે તો તે ત્વચાને ખરાબ કરે છે. આમ…