ખુલશે 400 શાળા

સરકારને ઓપન ચેલેન્જ: સરકાર દ્વારા આજે સ્કૂલ ખોલવા અંગે નિણર્ય ન લીધો તો શનિવારથી એક સાથે ખુલશે 400 શાળા

ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોનાના કેસો થોડા થોડા નોંધાઈ રહ્યા છે અને હવે ધીમે ધીમે પ્રતિબંધો પણ હળવા કરવામાં આવી રહ્યા છે. જેને લઈને હવે તમામ પ્રવૃત્તિને…