ખુશાલ ભરતભાઈ સાદિયા

ગોંડલમાં ST બસ રેલીંગ તોડી પૂછપરછ બારી સુધી ઘૂસી ગઈ: 20 લોકો માંડ માંડ બચ્યા

Rajkot Gondal ST GSRTC Bus accident: ‘સલામત સવારી એસટી અમારી’ આ સ્લોગન તમે ઘણી જગ્યાએ જોયું અને સાંભળ્યું હશે. પરંતુ આજે આ સ્લોગનથી કંઈક ઊંઘો…