ખુશ સીરત કૌર સંધુ

માત્ર 17 વર્ષની ભારતીય ખેલાડીએ ખુદને જ ગોળી મારી કરી મોતના હવાલે- કારણ જાણીને હચમચી જશો

ભારતની આંતરરાષ્ટ્રીય શૂટર ખુશ સીરત કૌર સંધુ(Khush Seerat Kaur Sandhu)એ પોતાને ગોળી મારીને આત્મહત્યા કરી લીધી, તે માત્ર 17 વર્ષની હતી. મૃત્યુ સમયે તે પંજાબ(Punjab)ના…