ખેડૂત ખેતી બચાવો અભિયાન

ખેડૂત ખેતી બચાવો અભિયાન અંતર્ગત સુરતમાં કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો ઉગ્ર વિરોધ

સુરત શહેરથી એક સમાચાર મળી રહ્યા છે. આજે 05.08.2021ના રોજ સુરત શહેર ખાતે કોંગ્રેસે સરકાર સામે ભારે વિરોધ નોંધાવ્યો છે. સુરત શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા…