ન્યુઝ માટે Hi લખી મેસેજ કરો
Home Tags ચોમાસાની વિદાય

Tag: ચોમાસાની વિદાય

વરસાદને કહો ટાટા બાય બાય, રાજ્યમાંથી વિધિવત રીતે ચોમાસાએ...

ગુજરાત(Gujarat): રાજ્યમાં થોડા દિવસ ફરી વરસાદી માહોલ(Rainy weather) જામ્યો હતો અને રાજ્યના ઘણા વિસતારોમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડ્યો હતો. ત્યારે હવે રાજ્યમાં ચોમાસું ધીમે ધીમે...