ન્યુઝ માટે Hi લખી મેસેજ કરો
Home Tags પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી

Tag: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી

જાણો નરેન્દ્ર મોદી ક્યાં સુધી વડાપ્રધાનના પદ ઉપર રહેશે?...

શું નરેન્દ્ર મોદી 2026 સુધી વડાપ્રધાન તરીકે રહેશે? દેખીતી રીતે જ મોદી પ્રશંસકો અને મોદી વિરોધી લોકો આ પ્રશ્નના જવાબ પર જુદા જુદા મંતવ્યો...

લોકડાઉન ખુલ્યા બાદ પ્રથમ કેબિનેટ બેઠકમાં મોદી સરકારે ખેડૂતો...

સરકારે ખરીફ સિઝન 2020-21માં પડતર ખર્ચની તુલનામાં લઘુતમ ટેકાના ભાવ દોઢ ગણા થાય તે સ્તરે રાખવાનું પોતાનું વચન પાળ્યું છે. આજે ખરીફ સિઝન 2020-21ના...