ન્યુઝ માટે Hi લખી મેસેજ કરો
Home Tags બેન્ક ફોર ઇન્ટરનેશનલ સેટલમેન્ટ

Tag: બેન્ક ફોર ઇન્ટરનેશનલ સેટલમેન્ટ

છેલ્લા તેર વર્ષમાં ન મોકલ્યા એટલા નાણા ભારતીયોએ સ્વીસ...

સ્વિઝરલેન્ડની બેંકોમાં ભારતીયો દ્વારા જમા કરાયેલ નાણાં 20 હજાર કરોડને વટાવી ગયા છે. ગુરુવારે સ્વિઝરલેન્ડની સેન્ટ્રલ બેંક દ્વારા જારી કરાયેલા વાર્ષિક આંકડા મુજબ, વર્ષ...