Coriander


હાર્ટ એટેક પહેલા શરીરમાં દેખાય છે આ સંકેતો, વાંચી લો! ઈમરજન્સીમાં કામ લાગશે

હાર્ટ એટેક(Heart attack) અચાનક આવી શકે છે. પરંતુ કેટલાક લક્ષણો એવા છે જે હાર્ટ એટેકના 1 મહિના પહેલા દેખાય છે. હાર્ટ એટેકથી બચવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય…