ડ્રોન દીદી બનીને મહિલાઓ કમાશે લાખો રૂપિયા, સરકારી સબસિડી સાથે ફ્રી તાલીમ, જાણો યોજનાની વિગતો

Namo Drone Didi Yojana: ડ્રોન દીદી યોજના 2024 એ ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલી એક મહત્વાકાંક્ષી પહેલ છે જેનો ઉદ્દેશ્ય ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મહિલાઓને સશક્ત બનાવીને…

Trishul News Gujarati News ડ્રોન દીદી બનીને મહિલાઓ કમાશે લાખો રૂપિયા, સરકારી સબસિડી સાથે ફ્રી તાલીમ, જાણો યોજનાની વિગતો