ભંડેરી ડાયમંડે 600થી વધુ રત્નકલાકારોને પગાર ન ચુકવતા ભારે રોષ- કંપનીની ઓફિસ પર કારીગરોનો હલ્લાબોલ

Bhanderi Labgrown Diamond News: સુરતના હીરા ઉદ્યોગની ચમકને જાણે કે કોઈની નજર લાગી ગઈ હોય તેવી રીતે પડી ભાગ્યો છે.રત્ન કલાકારો મંદીનો સામનો કરી રહ્યા…

Trishul News Gujarati News ભંડેરી ડાયમંડે 600થી વધુ રત્નકલાકારોને પગાર ન ચુકવતા ભારે રોષ- કંપનીની ઓફિસ પર કારીગરોનો હલ્લાબોલ