સરકારની જબરદસ્ત સ્કીમથી લાઈટ બિલ આવશે ઝીરો! જાણો આ યોજનાની A to Z માહિતી

Solar Rooftop Scheme: જો તમારે પણ ગરમીમાં મોંઘા વીજળીના બિલથી બચવું હોય તો તમારી છત પર સોલર પેનલ લાગવી શકો છો. જો તમે ઘરની છત…

Trishul News Gujarati News સરકારની જબરદસ્ત સ્કીમથી લાઈટ બિલ આવશે ઝીરો! જાણો આ યોજનાની A to Z માહિતી

પૃથ્વીવાસીઓ પર આવી પડી અણધારી આફત: વિશ્વભરના સેટેલાઈટ અને રેડિયો સંપર્ક તૂટી જશે?

BIg Crater on Sun: આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સૂર્ય આપણી પૃથ્વી અને તેના પર રહેતા લોકો માટે કેટલો મહત્વપૂર્ણ છે. જો સૂર્ય ન હોય…

Trishul News Gujarati News પૃથ્વીવાસીઓ પર આવી પડી અણધારી આફત: વિશ્વભરના સેટેલાઈટ અને રેડિયો સંપર્ક તૂટી જશે?