સરકારી નોકરી મેળવવા માંગતા યુવકો માટે સુવર્ણ તક- બેંકમાં 3029 ખાલી જગ્યાઓ પર નીકળી બમ્પર ભરતી

Published on Trishul News at 2:02 PM, Sun, 27 August 2023

Last modified on August 27th, 2023 at 2:03 PM

IBPS PO RECRUITMENT 2023: ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ પર્સનલ સિલેક્શન એ પ્રોબેશનરી ઓફિસર (PO) ની જગ્યાઓ પર ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની તારીખ લંબાવી છે. ઓફર કરાયેલ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવા પાત્ર ઉમેદવારો IBPS(IBPS PO RECRUITMENT 2023) ની સત્તાવાર વેબસાઇટ ibps.in પર જઈ શકે છે અને તેના માટે અરજી કરી શકે છે.

આ ખાલી જગ્યા માટે નોંધણી પ્રક્રિયા 1 ઓગસ્ટ 2023 ના રોજ શરૂ થઈ હતી. જેમાં હવે અરજી માટે 28 ઓગસ્ટ 2023 સુધીનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. આ જગ્યા માટે પ્રિલિમ પરીક્ષા સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર મહિનામાં લેવામાં આવશે. જ્યારે મેન્સની પરીક્ષા નવેમ્બરમાં લેવામાં આવી શકે છે.

ખાલી જગ્યા વિગતો
IBPS ની સૂચના અનુસાર, આ ભરતી દ્વારા કુલ 3029 PO પોસ્ટ્સ ભરવામાં આવશે. પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને ભારતની 11 બેંકોમાં નિયુક્ત કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રિલિમ, મુખ્ય, જીડી ઇન્ટરવ્યુ અને મેડિકલ ટેસ્ટ પછી કરવામાં આવશે. વધુ વિગતો ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને ચકાસી શકે છે.

ઉંમર
ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી જોઈએ કે આ પદ માટે લાયક બનવા માટે તેમની વય મર્યાદા 1લી ઓગસ્ટ 2023 ના રોજ 20 વર્ષથી 30 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટ છે.

યોગ્યતા શીખો
આ પદ માટે લાયક બનવા માટે, ઉમેદવારે ભારત સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતકની ડિગ્રી અથવા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્ય કોઈપણ સમકક્ષ લાયકાત હોવી આવશ્યક છે.

અરજી ફી
SC/ST/PWD કેટેગરીના અરજદારોએ 175 રૂપિયાની અરજી ફી ચૂકવવી પડશે, જ્યારે અન્ય તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ નોંધણી સમયે 850 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે.

Be the first to comment on "સરકારી નોકરી મેળવવા માંગતા યુવકો માટે સુવર્ણ તક- બેંકમાં 3029 ખાલી જગ્યાઓ પર નીકળી બમ્પર ભરતી"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*