ગઝલ સંગ્રહ: પ્રેમમાં થઇ જાય છે દિલદાર આંખો, વ્હેમમાં થઇ જાય છે ચોકીદાર આંખો

Published on: 9:01 am, Tue, 16 April 19

તારું કશું ના હોય તો છોડીને આવ તું, તારું બધું જ હોય તો છોડી બતાવ તું.

– રાજેશભાઇ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

પપ્પાની આંગળીએ માણી સાત સૂરોની વાણી, બાંસૂરીમાં સવાર, સાંજે સિતારની સરવાણી.

–  રક્ષા શુક્લ

પ્રેમમાં થઇ જાય છે દિલદાર આંખો, વ્હેમમાં થઇ જાય છે ચોકીદાર આંખો.

– મનિષ પાઠક ‘શ્વેત’

-ફૂલની ફરિયાદ શું કરવી હવે, મ્હેકની વચ્ચે વાડ થઇ ગયા.

– હરદ્વાર ગોસ્વામી

શ્વાસની જેમ જ સતત એને શ્વસી છે, મેં ભજનની જેમ ગુજરાતી ભજી છે.

– રમેશ ચૌહાણ