બ્રિટનમાં સર્જાયો ઇતિહાસ: હાથમાં શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા રાખીને મૂળ ગુજરાતની શિવાની રાજાએ લીધા શપથ

Shivani Raja: બ્રિટિશ સંસદીય ચૂંટણીઓમાં ભારતીય મૂળના નેતાઓએ સારી સંખ્યામાં જીત નોંધાવી છે. તેમાંથી એક ગુજરાતની વતની શિવાની રાજા(Shivani Raja) છે જેણે લેસ્ટર ઈસ્ટ સીટ…

Trishul News Gujarati News બ્રિટનમાં સર્જાયો ઇતિહાસ: હાથમાં શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા રાખીને મૂળ ગુજરાતની શિવાની રાજાએ લીધા શપથ