આ ભાઈએ માત્ર ચાર સેકન્ડની અંદર જ દાંતથી છોલી બતાવ્યું શ્રીફળ- વિશ્વાસ ન આવે તો જોઈ લો વિડીયો

ગુજરાત(Gujarat): જો વાત કરવામાં આવે તો નવસારી(Navsari)નાં લક્ષ્મણભાઇ પુરોહિત(Lakshmanbhai Purohit)નાં દાંત ખુબ જ મજબૂત છે. કારણ કે, લક્ષ્મણભાઇ પુરોહિત દાંત વડે આખું જ શ્રીફળ થોડીવારમાં…

Trishul News Gujarati News આ ભાઈએ માત્ર ચાર સેકન્ડની અંદર જ દાંતથી છોલી બતાવ્યું શ્રીફળ- વિશ્વાસ ન આવે તો જોઈ લો વિડીયો