ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કેસરનું દૂધ પીવાથી બાળકનો રંગ થાય છે ગોરો, જાણો શું છે હકીકત?

Saffron Milk: ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન સ્ત્રીના શરીરમાં ઘણા પ્રકારના હોર્મોનલ ફેરફારો થાય છે. તેથી, ડોકટરો ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન પોષક તત્વોથી ભરપૂર ખોરાક ખાવાની(Saffron Milk) ભલામણ કરે છે.…

Trishul News Gujarati News ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કેસરનું દૂધ પીવાથી બાળકનો રંગ થાય છે ગોરો, જાણો શું છે હકીકત?