દિવસે મા સરસ્વતીનું ધામ, રાત્રે દારૂડિયાઓની મહેફિલ: સુરતની આ આંગણવાડીમાં ઢગલાબંધ ખાલી દારૂની બોટલો મળી

Surat Anganwadi News: સુરતમાં દારૂડિયાઓએ તો હવે હદ વટાવી નાખી છે! કારણકે દારૂડિયાઓએ સાક્ષાત સરસ્વતીના મંદિરને અભડાવ્યું હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યાં છે. દિવસે જ્યાં…

Trishul News Gujarati News દિવસે મા સરસ્વતીનું ધામ, રાત્રે દારૂડિયાઓની મહેફિલ: સુરતની આ આંગણવાડીમાં ઢગલાબંધ ખાલી દારૂની બોટલો મળી