બદ્રીનાથ હાઈવે પર આખેઆખો પહાડ નીચે આવ્યો, રસ્તો બ્લોક; જુઓ લેન્ડસ્લાઈડનો LIVE વિડીયો

Badrinath Landslide: ચોમાસું આવતાની સાથે જ ઉત્તરાખંડના લોકો પર મુસીબતોનો વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે. બુધવારે ભારે વરસાદને કારણે બદ્રીનાથ હાઈવે પર પાતાળ ગંગા પાસે…

Trishul News Gujarati News બદ્રીનાથ હાઈવે પર આખેઆખો પહાડ નીચે આવ્યો, રસ્તો બ્લોક; જુઓ લેન્ડસ્લાઈડનો LIVE વિડીયો